Má obrázková galerie.

Fotky z mého cestování v Indii, Thajsku, Kambodži, Chorvatsku,
Tunisu, 
Egypta a cestování po Česku.

     Ahoj, toto jsou stránky z mých cest po světě. V současné době žiji v Belgii, ale 6 měsíců cestuji a poznávám krásy naší země. Má oblíbená místa jsou většinou v Asii. V roce 2006 jsem navštívil Indii a Thajskko. Miluji Indii a zvlášť Radzasthan. Radzasthan je stát v Indii, kde se maharadžové ubránili ničícím nájezdům muslimů a to jen tak, že postavili ohromné tvrze na kopcích hor. Navštívil jsem mnoho takových tvrzí, hradů a chrámů, kde lidé většinou žili před několika sty lety. Dnes jsou z těchto památek jen turistické senzace...(video z Radžasthanu)

      V roce 2005 jsem navšívil Kambodžu,kde se nachází největší hinduistický chrám na světě - Angkor Vat.Tento chrám je vlastně komplex chrámů a paláců hluboko v džungli. Byl postaven ve 12.století a v 15.století byl zničen a zapomenut. Ve 20. století byl znovu objeven francouzskou expedicí a doslova vyhrabán z písku. Dnes je nejnavštěvovanější turistickou atrakcí Kambodže. (Kratké video z Angkor Vatu),(40 min. video uděláno BBC)

     V roce 2005 jsem navštívil Chorvatsko. Mnoho lidi si ho nemůže vynachválit, ale já mám jinou zkušenost. Ubytování bylo primitivní a jídlo nechutné.Pláž daleko a úplně nacpaná lidmi. Ceny , které jsem uviděl v obchodech, mě také překvapili. Nic mimo sodovky a banánů jsem si nekoupil. Dovolená v Chorvatsku se jen vylepšila tím, že jsem navštívil Plitvická jezera. Národní park Plitvická jezera, je soustava 16 jezer, propojených vodopády a kaskádami. Od roku 1949 je na seznamu světového přírodního bohatství UNESCO.

     V roce 2008 jsem navštívil Thajsko, kde jsem cestoval po ostrovech a poznával místní kulturu. Thajska tradice je převážně Buddhistická, a proto mnoho lidi navštěvuje chrámy, kde se modlí a vdávají úctu Buddhovi. Zvláště pozoruhodný je královský palác, který je plný pagog, Buddhů, polobohů a jiných božských bytostí. Palác je krásně udržován a nádherně vyzdoben. V minulosti byl sídlem krále a jeho ministerstva. Mimo Budhistických chrámů je zde také harém a velká zbrojírna. V okolí je nádherný park s mnoha bonsaji a exotickými květinami. (video z kralovského paláce)

     V roce 2007 a 2008 jsem několikrát navštívil severní Afriku (Tunis a Egypt). Toto jsou krátké dovolené v resortu, kde jsem se většinou jel jen ohřát, odpočinout si a číst. V severní Africe jsem viděl ve vnitrozemní nomádskou kulturu a mohl jsem se svézt na velbloudu. (video ze Sahary)

     Když jedu z Belgie do Česka ,trávím čas s přáteli a někdy společně navštěvujeme hrady a zámky. V Belgii se převážně se zabývám studiem indické kultury, meditaci a má práce je převážně v konstrukčním oddělení. Protože mám zlaté ručičky občas dělám melouchy a nebo pomáhám s opravou zámku,kde bydlím. ručičky občas dělám melouchy a nebo pomáhám s opravou zámku, kde bydlím.

(více)
15.02.2010 18:09:48 | stály odkaz

Můj horoskop

Horoskop udělán - Prasad Shastri - Jyotish Guru


dne 24 5 2007 v Indii.

 Panna  

Narozen: 22.9.1964 

Váš charakter a osobnost


     Ve vašem horoskopu se objevuje jistý rozpor mezi citovými potřebami a vnějším chováním. V neznámém prostředí se chováte spíše nesměle, skromně a nenápadně. Uvnitř však schováváte impulzivní city a potřebu prosadit svou vůli. Máte úžasné intelektuální schopnosti, mnoho skvělých nápadů a energii k jejich Výrazným rysem lidí narozených ve znamení Panny je smysl pro pořádek a systém. Jsou to lidé praktičtí a mají velké konstrukční a manuální schopnosti a dovedou se vždy plně soustředit na své úkoly.


     Bývají okouzleni domyšlenými a fungujícími systémy a sami se snaží, aby kolem nich bylo všechno správně uspořádáno, protože pořádek jim usnadňuje a zrychluje práci. Zrozenci v Panně bývají praktičtí, rozvážní a snaží se řídit zkušenostmi. Jsou to racionální a někdy až příliš kritičtí lidé. Milují pořádek. Už odmalička jsou zvídaví a o všechno se zajímají. Vzhledem k tomu, že bývají všestranní a inteligentní, jsou považováni za dobré společníky. Mívají vybrané způsoby a vždy se snaží, aby na ostatní působili dobrým dojmem.


     Zrozenci v Panně jsou svědomití a ve všem postupují co nejpraktičtěji. Chtějí svou práci vykonat efektivně, správně, přesně a včas. Jsou však přesvědčeni, že to mohou udělat jen oni sami. realizaci. Je zde další protiklad: na jedné straně máte potřebu bezpečí, který se projevuje plánováním, pracovitostí, přesností a důkladností, na druhé straně dokážete být kurážný a instinktivně reagujete, pokud se vám někdo staví do cesty. Protože dokážete být nezávislý a umíte prosadit své názory, měl byste se vydat na samostatnou podnikatelskou dráhu. Nemusíte být vůbec skromný. Vlastníte organizační talent, jste svědomitý a náročný na sebe i ostatní. Mohl byste se uplatnit ve finančnictví. Vaše intelektuální schopnosti by mohly zazářit v povoláních novináře, spisovatele, učitele či literárního kritika. Jste pravděpodobně pohledný muž. Máte zájem i o zdravý životní styl. Vyberte si nějaký vhodný sport, který vám pomůže zbavit se nahromaděné energie a uvolní potlačované city. Pokud vás často bolí hlava, pak si buďte jistý, že za tím stojí vaše tendence skrývat a analyzovat pocity. Jakákoli nepohoda v citové a duševní oblasti se může projevit jako tělesné onemocnění. Pokud se u vás objeví nějaká psychosomatická nemoc, pak to možná souvisí s vaším přepracováním, přílišnou starostlivostí, hospodárností a kritizováním druhých.


     Už v raném dětství se projevovaly vaše mnohé talenty. Byl jste pravděpodobně obdivovaným dítětem, možná jedináček, na kterého se soustředila pozornost celé rodiny. To vám zvyšovalo a upevňovalo přirozené sebevědomí. Neměl jste potíže navazovat vztahy s lidmi, protože máte skvělé vystupování a jste zábavný společník. Toužíte být významnou a obdivovanou osobou a chcete se lišit od průměru. Vzhledem k vašim osobnostním kvalitám se vám to zřejmě daří. Jenom si dávejte pozor, abyste se neztotožňoval se svou pozicí a společenským postavením až příliš. Svou autoritu, respekt a důstojnost si musíte zasloužit, a ne je automaticky od svého okolí vyžadovat. Je pravděpodobné, že jste v dětství silně vnímal, co se odehrávalo v rodině. Všechny skryté nálady, emoce a frustrace se vás dotýkaly. Proto jste i v současné době tolik citlivý k nevyřčeným pocitům ve svém okolí. To může být výhoda ve vaší profesi, protože dokážete vnímat atmosféru prostředí a patrně i odhadnout budoucí vývoj. Stejně tak můžete druhým pomáhat objevit jejich skrytý potenciál. Ženy budou ve vašem životě důležité. Zřejmě vám pomohou nalézt životní smysl.


     Projevujete velký zájem o jiné lidi a snažíte se jim proniknout co nejhlouběji do jejich nitra. Pro svou klidnou povahu nemývate sklon k nevěře. Mate trochu sklon k pohodlnosti. Lidé v Panně dbají i na pořádek v mezilidských vztazích, protože mají rádi jasno. Své postoje ovládate rozumem, kterým kontrolujete své city. Nejste bezcitní, ale spíš opatrný, abyste se neangažovali tam, kde je vše předem prohráno. Je na vás spolehnutí a máte silně vyvinutý smysl pro povinnost. Jste velice inteligentní, schopní velkého soustředění. Tato vlastnost vam dáva předpoklady k výjimečným výsledkům při uměleckých, ale hlavně vědeckých úkolech. Jejich pracovní úspěchy jsou výsledkem předem promyšlených postupů i tím, že se nikdy nedají rušit ve svém soustředění na práci. Dovedou tvrdě zahnat každého, kdo by je chtěl rozptylovat. Rychle a bystře pochopíte a zhodnotíte pohnutky svých spoluobčanů a stejně rychle si uvědomí, jak se mají zachovat. Dovedete si se vším poradit. Jste človek, ktery promýšli nejen svou práci a úkoly, ale i každou životní situaci, následky svých možných rozhodnutí a každý svůj budoucí čin. A to je to protože, chcete předejít všem možným rizikům a nežádoucím náhodám.


     Jste opatrný a konzervativní a rádi se řídíte zásadami, které jste si stanovili. Lidé narození ve znamení Panny nejsou okázalí a jejich rozumem budovaná osobnost se projeví zdrženlivým chováním i nenápadným oděvem a prakticky zařízeným obydlím, ve kterém se pořádek musí docílit bez velké a zbytečné námahy. I když jsou tito lidé dost urážliví, sami nejdou daleko pro kritiku. Kdo chce s nimi vyjít po dobrém, měl by si uvědomit, že jejich nároky na pořádek a poctivost jsou oprávněné a že nikomu neuškodí. Jste přímý, otevřený, ctižádostivý člověk, máte pevnou vůli, a hrdost a čest spolu s obrovským charismatem. Své dětství jste prožil spíše sněním,v neklidu, v rozbité rodině, měnil pobyt. Sníte, že až vyrostete, o tom až budete velký, že budete moci odejít z domova, daleko.


     O cestování tu vypráví Luna a mimo jiné i o osamělosti, uzavřenosti, vypráví o senzitivitě, vše pak prožívá mnohonásobně silněji než ostatní. Veliké touhy, zažít nekonečná dobrodružství, touha po nezávislosti, cestování a poznávání. Otce zde představuje Neptun - nabízí své dary v podobě veliké a plodné fantazie a umělecké talenty nejsou výjimkou. V tomto postavení Neptuna je zapotřebí mít finanční rezervu na stáří. Je možné, že únikem byla hudba, koníčky např. - modelářství, sportování, nebo cokoli, kde je možné vybít energii, soutěžit, být nejlepší. Touha být naprosto odlišný, vzdělaný, jiný. Studujete, stále a stále. Touha studovat, nalézat řešení, vymýšlet postupy, pronikat hluboko do problémů, nalézat nové, je dalším darem, od osudu, z hvězd, a to na celý život. Dětstvím prochází s milovanou matkou, kterou zde představuje mocný Jupiter – veliké štěstí a ochránce a jakoby „náhod“ seslaných do cesty, bez kterého by bylo vše mnohem těžší.


     Ženy, ochranitelky jej provázejí jako stín. Ať už v soukromém životě tak ve své práci, kterou vždy odvede s plným nasazením a poctivě, je zručný, samostatný, vůdce. Jeho pověstná pečlivost, až pedantství, může lidi, se kterými pracuje, vytáčet k nepříčetnosti. S takto postaveným Sluncem, Marsem a Venuší, vždy najdete přízeň lidí, kteří budou podporovat jeho hmotné potřeby, blahobyt a jejichž pomocí si zajistí pohodlný život. Nemáte rád okolky, vaše otevřenost může přivádět ostatní lidi do rozpaků. Se svým praktickým a logickým, až kritickým myšlením mohl by pracovat jako makléř či realitní agent, obchodník, ekonom, nebo intelektuál. Vychází z toho, co může získat. Není vam cizí vášeň, smyslnost a tvořivost, mají různé podoby. Od čokolády počínaje, přes dokonale odvedenou práci, pečlivě uklizený byt, fotografování, až k plachosti a svému střeženému soukromí. Dále, pak vyčnívá spojení čtyř planet v jedno. Zde se naplno projeví onen – prostředník a pozorovatel, cestovatel. Poznáváte, shromažďujete a předáváte informace, literaturu písemnou formou.


     Uran pak prozradí, že další vášní je internet (zvládá jej mistrovsky) jako i další přístroje a „udělátka“ této doby. Uranovo postavení posiluje intuici, a zájmy směrující k duchovnu, rozvíjí jasnovidnost. Můžete být neustálým studujícím, nebo charismatický učitel, přednášejícím. Teď přichází na řadu sedm let bohatých, sedm hubených. Saturn, nejlepší učitel a ne zlo a neštěstí jak si lidé mohou nesprávně vykládat. Dovede člověka až do krajnosti, když není ochotný naslouchat. Pak přichází poznání. Co udělá s domem partnerství? Namísto „běžného“ života se po mnoha těžkých zkušenostech, se rozhodnete a uzavírá se, odloučí, medituje, věnujete se mystice, cvičíte jógu, aby jste se vydal na dlouhou cestu ke svému nitru. Pak se stává, že naše nejhorší-nejslabší, místa, se stanou opakem, tedy oporou, začátkem. Pokud by uvažoval o vztahu, je možný, v pozdějším věku. Anebo celý život strávíte s oddaností v celibátu.


Váš charakter - stinná stránka


     Z nějakého důvodu si držíte odstup v kontaktu s ostatními lidmi. Možná si myslíte, že se tím vyhnete budování citových vazeb, a nikdo vám tak neublíží. Nebo se domníváte, že vás ostatní nemají dostatečně rádi a shledávají vás nudným a nezajímavým. Všechny tyto pocity mohou souviset s vaším raným dětstvím, kdy jste zřejmě zažil nějaké ponížení či nepochopení a v současné době takové odmítnutí také očekáváte. Nebo je možné, že soužití vašich rodičů bylo neuspokojivé, což ve vás zanechalo nedůvěru ve šťastný svazek dvou lidí. Máte potíže sebe sama objektivně ocenit a své partnerky buď přeceňujete, nebo naopak podceňujete. Uvědomte si, že partnerství může být rovnoprávné. Pokuste se být upřímný ve vztahu ke svému okolí a především k partnerce. Pak zjistíte, že není třeba být ve vztahu rezervovaný a že citové otevření může přinést pocit vnitřního uspokojení.


Konec


Prasad Shastri - Jyotish Guru dne 24 5 2007

(více)
08.02.2008 20:32:40 | stály odkaz

Něco o mě - žívotopis.

Ahoj, tolik lidí se mě ptá co jsem zač a tak jsem něco napsal....

Zlobivé mladí.


     Narodil jsem se 22.9. 1964 v Mladé Boleslavi. Takže jsem panna , pro ty co zajímá horoskop. Jako malý jsem byl pochopitelně darebák, se špatnými známkami, ale učitelka řekla vždy rodičům, kdyby se ten kluk učil alespoň trošku, měl by samé jedničky. Po základní škole jsem studoval Střední průmyslovou školu v Mladé Boleslavi, kterou jsem pro jistotu dělal 5 let, protože jsem si jeden ročník zopáknul. Ve škole mimo spousty nepotřebných věcí jsem se naučil Pythagorovu větu a spočítat obvod a obsah kruhu, to mi asi tak stačí…


     Přátelé mě naučili kouřit a pít alkohol, který mě docela zachutnal, tak proč ne. Občas i deset piv a nějaký rum to mi nedělalo problém. Mezi tím jsem stihnul prohánět holky, což se mi také docela zalíbilo. Později si se mnou rodiče nevěděli rady a prostě mě vyrazily a já našel útočiště u mé hodné babičky. Našel jsem si pohodlné zaměstnání v jedné konstrukční firmě a potom jako topič v zahradnictví. Pochopitelně pořád jsem pařil, žádná zábava a podobná akce divokého rázu mně neunikla. Zachutnalo mi z finančních důvodů čůčo (víno za 10 korun) a startky. S kouřením jsem to moc nepřeháněl , protože jsem si říkal, že kouření škodí zdraví a já přece nebudu za to ještě platit nějaké firmě co je vyrábí. Takže jsem somroval. Stale jsem pařil a pařil až už i babička toho měla dost a prostě mi koupila dům. A pak ty pravé párty  nebo jak se tomu dříve říkalo – mejdany začaly.


Život je změna.


     Po nějakém čase jsem si uvědomil, že takhle to dál nejde a připravoval jsem se na zásadní změnu v životě. Jo ještě jsem zapomněl říci, že v tom mém divokém životě jsem si v sedmnácti stihnul udělat jedno dítě. No a pak někdy v 18 - 19 letech jsem úplně obrátil svůj život vzhůru nohama. Od Silvestra jsem přestal pít a kouřit a později jsem se dokonce I přestal stýkat s děvčaty. Spřátelil jsem se s několika zajímavými kamarády a ty mě začali seznamovat s východními naukami. Z jejich inspirace jsem se začal zajímat o křesťanství, Budhismus, Hinduismus , Islám a vůbec o vše orientálního a mystického. Vzal jsem to docela vážně a navštěvoval jsem katolický kostel, scházel se s knězem. Navštěvoval jsem evangelické a protestantské skupiny věřících a pochopitelně všechny skupiny co následuji orientální učení. Tímto způsobem se vytvářel můj názor na svět.


     V této době jsem hodně studoval, protože měřítko člověka bylo to co vím a ne to co vypiji. V této době jsem byl také osvobozen od standardního pracovního zapojení, a tak jsem měl více času na studium. V této době jsem si vytvořil nové priority a tvrdě jsem začal praktikovat východní meditace spojené s mnohým až šíleným odříkáním. Okolo mě se objevilo mnoho přátel, s kterými jsme sdíleli podobné myšlení a společně jsme se odstěhovali na Moravu do jednoho hotelu, kde jsme jako malá komunita mladých zapálených lidí propagovali ochranu zvířat, přírody, jógu a východní filozofii. Později po sametové revoluci jsem se přestěhovali do Prahy. Mluvil jsem do radia a dělal jsem nějaké poučné programy pro lidi , občas jsem mluvil pro televizi, přednášel na univerzitě a tisknul knihy a časopisy. Dost jsem cestoval a pomáhal jsem při sametové revoluci, znal jsem Havla před tím, než se stal presidentem.


     Měl jsem také jeden obchod v Praze. Prodával jsem indické koření, hudební kazety, parfémy, šaty, knihy atd.. Pak jsem se z Prahy přestěhoval na jednu farmu v Jižních Čechách, kde se mi vůbec nelíbilo, bylo to tam až zase moc primitivní. Takové sekání kosou a ruční pletí na poli se mi moc nezamlouvalo. Byl jsem zvyklý obchodovat, točit peníze, vymýšlet nové věci, organizovat a tady jako kdybych se vrátil o 200 let dozadu. Život na farmě byl dost zvláštní, vstávalo se velmi brzy, asi tak o čtvrté a všichni se věnovali meditaci. Sprchovali jsme se i v zimě venku ledovou vodou a spalo nás hodně v jedné místnosti. Brrr nic pro mě,já mám rád své soukromí. Tak jsem tam spal celý rok ve stanu a to i v zimě. Prostě mi to tam začalo lézt na bednu. Byl jsem rád, že se někdo pokouší žít velmi primitivním způsobem života ok , ale já potřeboval více prostoru…


Na zámku v Belgii.


     Jednoho dne, když jsem se tak trápil na poli,přijelo auto a vyskočilo pár mých kamarádů z Polska. Jeli z Polska přes Česko do Belgie. Postěžoval jsem si o mém životě a oni mi nabídli, že mohu jet s nimi do Belgie do jedné komunity, která má podobné zásady, ale nepřehání to s tím primitivním životem. Přijal jsem to, sbalil jsem se a jel. Tohle společenství, které je soustředěno okolo hezkého zámečku v Ardenách se zaměřuje na ochranu zvířat a přírody, děláme tu také jógu a spousty poučných kurzů pro veřejnost a tak dále. Přijíždějí sem Budhisté a Hinduisté dělat své semináře, tak že je tu docela živo. A to je to co se mi libí. Většina lidí bydlí na zámku a náš hlavní příjem je ze vstupenek. Přijde sem asi 40 000 lidi ročně. Pak tu také máme restauraci, pekárnu a obchod. Tady na zámku je nás asi 130. Polovina je svobodných a polovina je rodin. Máme zde i svou vlastni mateřskou školku. Nyní se tu vyvíjí i oficiální vysoká škola s orientálním zaměřením. Protože mám dost stavebních zkušeností jsem tu architekt a pomáhám v oddělení výstavby. Dělám plány, nákup materiálu a dozor na stavbě. Pravě teď jsme dokončili jeden vetší hotel. Přesto mám dost času a občas dělám v dílně nábytek a nebo něco na zahradě. Nebo také pomáhám sousedům s údržbou domu. Jsem takový Ferda mravenec, prostě se vším si poradím.


Chuť poznávat svět.


     Ted mně je 45 roků, přemyslím, jestli se nemám vrátit do Česka, kdo ví jaká bude budoucnost... Jako malý kluk jsem dělal různé sporty jako plavání , judo a karate. Teď už nic, jen si občas v neděli jdu rekreačně zaplavat. Ze všeho nejvíce miluji cestovaní a poznávaní jiné zvláště orientální kultury. Má oblíbená místa jsou Himaláje v Indii a v Tibetu, mam rád také Jižní Indii pro svou krásnou kulturu. V Indi jsem byl už 16x a stále se tam budu vracet. Byl jsem 4 x v Thajsku a jednou v Kambodži. Protože mám volnou pracovní dobu mohu dost cestovat. Přijíždím do Česka asi jednou za dva měsíce. Obcas se také jezdím ohřát do Tunisu a Egypta. A pak jednou za rok na dva měsíce do Asie. Při cestování hodně fotím, aby se mi všechny zážitky uchovali na co nejdéle.


     Jinými slovy 6 měsíců jsem v Belgii a 6 měsicu cestuji. Mezi další mé záliby patří studium vastu, feng shui, rozumím astrologii a trochu čtu z ruky. Jak už jsem říkal, rád fotím a také filmuji a rád pracuji na různých webových stránkách. Ve volném čase kopíruji hudební CD a DVD filmy. Dělám ve Photoshopu grafické návrhy na plakáty a obaly na CD a DVD. V Thajsku jsem se učil masírovat a v Indii jsem prosel delším kursem ayurvedské masáže. V počítači dělám různé poučné programy pro lidi s alternativním zaměřením. A tak dále a tak dále, život je krátký tak proč si ho neužít...


 

(více)
04.02.2008 14:52:35 | stály odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se